Școala Cunoașterii

Ceea ce construim este o sinteaza a ceea ce cunoaștem.
Misiunea Școlii Cunoașterii este sa faciliteze copiilor accesul la diverse medii informaționale.

     Educarea elevilor este legată intim de managementul stresului şi eustresului din timpul orelor de curs. Marile probleme legate de motivarea elevilor spre învăţătură sunt condiţionate de variabilele: plictiseala, tensiune psihică negativă, monotonia informaţiei, irelevanţa sau neaplicabilitatea informaţiei primite, competiţia artificială cu un singur învingător la final, mediul impropriu de învăţare, lipsa unui traseu de carieră identificabil, lipsa unui sistem de atractori pe pasiunea cunoaşterii pentru elevi, inexistenţa unor trasee compensatorii ce pot acorda o adoua şansă, inexistenţa unor senzori calitativi privind dinamica mentală a elevilor în şcoală, inexistenţa unor direcţii alternative de creştere a competenţelor elevilor, inexistenţa învăţării prin experiment direct şi schimb reciproc de informaţii între elevi, inexistenţa dezbaterilor asupra unor probleme, inexistenţa unor idealuri înalte şi a unui sistem complex de valori pe care să-l promoveze şcoala, inexistenţa unor instrumente de lucru care să dea feedback privind problemele de sensibilitate, sau procesare asupra unui domeniu la elevi ce determină abilităţile mentale ale acestora, inaxistenţa unor programe alternative care să dea ruperi de simetrie şi să aducă alte puncte de vedere asupra unor subiecte, inexistenţa unor alternative de programe care să asigure ruperile de ritm de învăţare şi accelerare sau decelerare a acestuia în funcţie de importanţa sau esenţialitatea unor informaţii, inexistenţa problemelor deschise fără răspunsuri perfecte în care elevii să-şi poată aduce contribuţia, inexistenţa unui schelet de instrumente de gândire ce transced diferite domenii în jurul căruia se organizează curricula, inexistenţa unir preocupări privind conţinutul hărţii mentale a elevilor şi îmbogăţirea acesteia, inexistenţa unor preocupări privind stilul de învăţare al elevilor şi modul în care stilul de predare al profesorilor poate influenţa performanţele elevilor şi dezvoltarea personalităţii acestora.

Misiunea Ligii Sportivilor este de a creea un sistem de servicii sportive care să aducă resurse in sport la nivel de copii și juniori.

Numărul de sportivi legitimați a scăzut cu 10% din 1990 până în 2017. În prezent doar 2,1 % din populație practică sport competițional Olimpic și Neolimpic.

Efectele scăderii numărului de sportivi legitimați :

  • scăderea ariei de selecție
  • scăderea participanților la campionate europene, mondiale și olimpiadă
  • scăderea personalului auxiliar(antrenori, medici, maseori, specialiti)
  • efecte negative asupra sănătății
  • lipsa performanțelor sportive/ influențează stare de spirit la nivel da națiune

Sportivi legitimați pe țări raportat la populație

Germania 33%
Franța 29%
Anglia 28%
Romania 2.1%