Asociația Românii Care Se Ajută

Structura ARCSA

Este formată din Curtea Membrilor Fondatori, membrii, consiliul membrilor, Juniorii, Simpatizantii, Secretarul general, Vicepresedinti și Președinte.

Președintele:

Reprezintă asociația în relațiile cu terți, atunci când nici un vicepreședinte nu este disponibil, președintele fiind ales din rândul vicepreședinților la propunerea membrilor.

Secretar General

Are rol de locțiitor al președintelui în relațiile cu terții, este ales din rândul președinților la propunerea Curții Membrilor Fondatori.

Vicepreședinții:

Reprezintă președintele în relațiile cu terții. Au rol executiv permanent cu obiective stabilite pe 1 an calendaristic si cu mandat stabilit de Curtea Membrilor Fondatori.

Consiliul Membrilor

Consiliul Membrilor este alcătuit din delegatii regionali. Din consiliu fac parte membrii care sunt în postura de organizatori, manageri de proiect și coordonatori de activități. Numarul membrilor din consiliu creste in fiecare regiune în functie de ponderea numarului de persoane care au aderat la ARCSA. Activitatea  consiliului  este  de  a crea si de a stabili  obiective  pe  termen  scurt, mediu și permanent.

Juniori

Sunt membri cu o vechime în ARCSA cuprinsă între 1 luni și 2 ani care sunt implicați în activitățile ARCSA. Au rolul de recrutare, monitorizarea activitatilor și promovarea obiectivelor și rezultatelor ARCSA.

Simpatizanți

Sunt membri care sunt înscriși pe platforma web și nu sunt implicați în activitățile asociației.

Curtea Membrilor Fondatori

Are rolul de monitorizare a activitatilor si promovarea obiectivelor  si rezultatelor ARCSA. Curtea Membrilor Fondatori este alcatuita din Membri Fondatori ai asociației
No Fields Found.